Контакт

Адреса

Коста Абраш б.б 6000, Охрид, Р. Македонија

Телефон

+389 (0) 46 258 860

Електронска Пошта

Испратете ни Порака

Резервирај Сега

Резервирајте директно со праќање на електронска пошта

Резервирајте Преку booking.com

Адреса

Коста Абраш б.б 6000, Охрид, Р. Македонија

Телефон

+389 (0) 46 258 860
+389 (0) 46 258 861